Algemene Voorwaarden

Voor aanmelding gebruik je het digitale inschrijfformulier op de website van FaiUnSalto.
 
• Met het versturen van het formulier bevestigt je je deelname aan de cursus.
 
• Nadat je het aanmeldingsformulier hebt verzonden, stuurt Fai Un Salto je een factuur per e-mail.
 
• Volledige betaling voor aanvang van de cursus is vereist.
 
• Je bent definitief geregistreerd zodra we jouw betaling hebben ontvangen.
 
• Betaling kan per bankoverschrijving naar rekeningnummer NL49 ABNA 0117 8862 03 t.n.v. FAIUNSALTO te Den Haag na ontvangst van de factuur en o.v.v. het factuurnummer

• Na inschrijving via internet heeft je een bedenktermijn van 14 dagen, waarin je kosteloos kunt annuleren. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren.

• Ingeschreven deelnemers aan groepscursussen die verhinderd zijn om een of meer lessen bij te wonen, hebben geen recht op restitutie van die gemiste lessen noch op inhaallessen.

• Annuleren of verzetten tijdens de cursus is alleen mogelijk bij individuele lessen, bij cursus voor twee studenten en bij “quattro chiacchiere”. Het annuleren of opnieuw plannen van een nieuwe les moet 24 uur voor aanvang van de les plaatsvinden. In alle andere gevallen kan de les niet worden terugbetaald.

Verzameling van Persoonsgegevens

Wij, Fai un Salto, begrijpen het belang van privacy en het beschermen van persoonlijke informatie. We willen duidelijk maken dat we persoonsgegevens alleen verzamelen wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten. Dit geldt met name voor situaties waarin gebruikers zich inschrijven voor onze cursussen, evenementen of andere diensten die we aanbieden.

De persoonsgegevens die we verzamelen via onze aanmeldings- of registratieformulieren kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de volgende informatie:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele andere gegevens die relevant zijn voor de specifieke dienst

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van aanmeldingen, het leveren van de gevraagde diensten en het communiceren met gebruikers over deze diensten. Wij delen deze informatie niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is om de dienst te leveren, zoals bijvoorbeeld het delen van gegevens met docenten of trainers voor administratieve doeleinden.

We bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de hierboven genoemde doelen te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is. We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of vernietiging.

Gebruikers hebben het recht om op verzoek toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als je vragen hebt over onze gegevensverzamelingspraktijken of je persoonsgegevens wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@faiunsalto.nl.